Podpora a sprevádzanie ,,Cestou“

Úloha sprevádzať V tejto službe chceme človeka sprevádzať. Sprevádzať ho na jeho ceste k zotaveniu, teda na jeho ceste žitia zmysluplných sociálnych rolí a nádeje plného života aj napriek duševnému ochoreniu, jeho dôsledkom a prejavom. Sprevádzať pre nás znamená nezameriavať sa na to, čo si myslíme že je pre človeka dôležité, ale na Read more…

Komunitný priestor ,,Napríklad“ – priestor, kde je miesto

Miesto na stretávanie sa, zdieľanie a realizáciu nápadov Komunitný priestor Napríklad je miesto, ktoré ponúka ľuďom so skúsenosťou s duševným ochorením priestor pre ich nápady, talenty, iniciatívu a podporu, ak ju na ich realizáciu potrebujú. Sám o sebe je tento priestor prázdny, náplň a zmysel mu dávajú ľudia, ktorí do neho svojimi nápadmi a aktivitou Read more…

Škola zotavenia- univerzita duševného zdravia

Škola zotavenia je v prvom rade školou, teda priestorom na vzdelávanie a zdieľanie skúseností. Svojim prostredím sa podobá na obyčajnú vysokú školu, teda nevytvárame v nej ďalšie zo špecifických (klinických) prostredí. V škole máme normálne triedy, študentov, lektorov, semester a kurzy. Školou zotavenia je preto, lebo je priestorom na zdieľanie skúseností peer lektorov (ľudí so Read more…