Kto sme?

Sme občianske združenie, ktorého cieľom je poskytnúť pomoc a podporu ľuďom so skúsenosťou s duševným ochorením na ceste k zotaveniu. Podporou pri realizovaní osobných cieľov, posilnením pri zvládaní príznakov ochorenia, zlepšením sociálneho prostredia chceme zvýšiť kvalitu ich života. 

Lebo je okej necítiť sa okej…

Vaše 2% prispejú k realizácii nášho cieľa a pomôžu nám rozbehnúť naše aktivity. Pre viac informácii kliknite na tlačidlo ,,CHCEM DAROVAŤ". Pomôžte nám pomôcť druhým.

Základné princípy

nášho prístupu
Zameranie sa na silné stránky

Zameranie sa na silné stránky

Každý človek má svoje priania, záujmy, ašpirácie a túžby. Každý človek má tiež súbor vlastností, zručností, vedomostí, talentov a kvalít, ktoré mu môžu pomôcť dosiahnuť cieľ. Pomôžeme vám ich nájsť a využiť na ceste k vašim túžbam.

Zameranie sa na prítomnosť

Zameranie sa na prítomnosť

Prítomnosť vyjadruje vzťah, je opakom vzdialenosti. Sme tu pre vás a pomôžeme vám urobiť to, čo potrebujete. Sme tu a nehodnotíme vás, chceme vám pomôcť, aby ste dokázali samy čokoľvek, čo je vašim cieľom. Tu a teraz.

Zameranie sa na zotavenie

Zameranie sa na zotavenie

Zotavenie nie je uzdravenie, je to proces, ktorý človeku umožňuje naučiť sa žiť so svojim ochorením a jeho dôsledkami. Je to individuálny proces, ktorý vedie k nájdeniu zmyslu a zvýšeniu kvality života. Chceme vám pomôcť na ceste k zotaveniu, upraviť podmienky prostredia a podporovať vás.