Jedná sa o vzdelávací program pre ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením, ktorý čerpá zo skúseností ,,peer“ pracovníkov (odborný pracovník s vlastnou skúsenosťou s ochorením). Naučte sa lepšie porozumieť problémom duševného zdravia a získať kontrolu nad svojim životom.

Školy zotavenia v zahraničí fungujú už veľmi dlho. Obsahujú kurzy, ktoré vám dodajú odvahu a nádej. Prinášame ich i pre vás. Poďte spolu s nami porozumieť životu a duševnému ochoreniu. Poďte sa naučiť, ako sa vyrovnať s problémom, prekonať krízu a ako spokojne žiť i napriek príznakom, ktoré ochorenie prináša.

Kto sme a čo robíme?

Sme tím nadšencov konceptu zotavenia, ktorý prinášame aj k nám na Slovensko. Sú medzi nami ľudia s odbornou skúsenosťou v oblasti duševného zdravia a rovnako tak ľudia s osobnou skúsenosťou duševného ochorenia. Vo vzájomnej  koprodukcii a dopĺňaní sa pripravujeme v roli lektorov a peer lektorov bezplatné vzdelávanie (náučné i zážitkové kurzy), podporujúce človeka v procese jeho zotavovania sa z ochorenia. Kurzy budú určené pre ľudí so skúsenosťou, ale aj ich rodinných príslušníkov, vítaná na nich bude odborná i laická verejnosť, a všetci, koho téma duševného zdravia zaujíma.

Škola zotavenia pri OZ Nájdi sa!

tel: 0911 654 500

email: skolazotavenia@oznajdisa.sk


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.