Jedná sa o vzdelávací program pre ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením, ktorý čerpá zo skúseností ,,peer“ pracovníkov (odborný pracovník s vlastnou skúsenosťou s ochorením). Naučte sa lepšie porozumieť problémom duševného zdravia a získať kontrolu nad svojim životom.

Školy zotavenia v zahraničí fungujú už veľmi dlho. Obsahujú kurzy, ktoré vám dodajú odvahu a nádej. Prinášame ich i pre vás. Poďte spolu s nami porozumieť životu a duševnému ochoreniu. Poďte sa naučiť, ako sa vyrovnať s problémom, prekonať krízu a ako spokojne žiť i napriek príznakom, ktoré ochorenie prináša.

Aktuálne

Vytvorili sme tím, s ktorým spoločne pracujeme na tvorbe Školy zotavenia. Budeme vás včas informovať.

Aktuálne pripravujeme kurzy, ktoré už onedlho spustíme.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.