Občianske združenie Nájdi sa!
IČO: 53249771
DIČ:  2121319970
Tel. č.: 0911 192 500
E-mail: info@oznajdisa.sk
Sídlo organizácie: Sološnická 345/5, 84104 Bratislava-Karlova Ves 
Bankové spojenie: FIO banka  
            IBAN: SK68 8330 0000 0028 0186 2590