Nižšie nájdete tlačivo, ktorým nám viete darovať 2% z vašej dane. Ak neviete ako na to, podrobný postup nájdete tu.

Darovať 2% z vašej dane vás nestojí nič. Nám to pomôže plniť naše ciele.

Trvá to menej než 3 minúty

V systéme služieb starostlivosti o duševné zdravie veľmi nezaznieva hlas ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením. Je tomu tak, pretože dôraz sa kladie na prínos a význam odborníkov z oblasti psychiatrie, psychológie, sociálnej práce a zdravotníctva.

Chceli by sme žiť v spoločnosti, kde je rovnako dôležitý význam odbornosti založenej na osobnej skúsenosti ľudí s duševným ochorením. Našim cieľom je túto zmenu podporovať a prispievať k nej. Sme presvedčení, že najlepším spôsobom ako cieľ naplniť je žiť ho a inšpirovať k nemu i ostatných.

,,Odborníkom na svoj život nie je nik iný, než človek sám.“

My chceme byť k dispozícii tam, kde to sám človek považuje za potrebné. Neradiť, nekarhať, ale sprevádzať- na ceste k zotaveniu.

Zotavenie chápeme ako individuálny príbeh vyrovnávania sa s prekážkami ochorenia a schopnosť žiť zmysluplné životné role.

Ako príspevok plánujeme použiť?

Vaše 2% nám vedia pomôcť v napĺňaní našich cieľov. Chceme sa dôkladne a neustále vzdelávať, aby sme vedeli poskytovať služby najlepšie ako vieme. Takisto budeme radi, ak sa nám podarí udržať a rozvíjať prvú slovenskú Školu zotavenia (Čo to Škola zotavenia si môžete prečítať tu). Tieto ciele sú však bez vašej finančnej podpory veľmi ťažko realizovateľné. Naše služby sú dostupné zadarmo. Chceme byť prístupní a pripravení pomôcť každému, kto to potrebuje, bez podmienok.