Čo by sme pre naše fungovanie v súčasnej dobe veľmi potrebovali?

Nájsť najmä vyhovujúce, bezbariérové  priestory pre naše zázemie a organizáciu kurzov pre cca 15 až 16 ľudí. Predstavujeme si, ideálne, pekný svetlý priestor o veľkosti cca 40m2 až 60 m2. Ideálne ak by pozostával z jednej väčšej alebo dvoch menších miestnosti a kuchynky. Nachádzal sa v centrálnejších častiach Bratislavy, s príjemnou dostupnosťou pre každého, kto bude mať záujem stráviť s nami zmysluplne čas.

Ak máte k dispozícii takýto priestor a chceli by ste ním podporiť našu dobrú vec, budeme nesmierne vďační za kontaktovanie.

Škola zotavenia pri OZ Nájdi sa!

tel: 0911 162 500

email: info@oznajdisa.sk


Kto sme a čo robíme?

Sme tím 16-tich nadšencov konceptu zotavenia, ktorý prinášame aj k nám na Slovensko. Sú medzi nami ľudia s odbornou skúsenosťou v oblasti duševného zdravia a rovnako tak ľudia s osobnou skúsenosťou duševného ochorenia. Vo vzájomnej  koprodukcii a dopĺňaní sa pripravujeme v roli lektorov a peer lektorov bezplatné vzdelávanie (náučné i zážitkové kurzy), podporujúce človeka v procese jeho zotavovania sa z ochorenia. Kurzy budú určené pre ľudí so skúsenosťou, ale aj ich rodinných príslušníkov, vítaná na nich bude odborná i laická verejnosť, a všetci, koho téma duševného zdravia zaujíma.

Ďakujeme.