ŠKOLA ZOTAVENIA: Škola, ktorú máme radi, je už na Slovensku

Škola zotavenia je bezpečné a pritom pestré, rozmanité miesto, kde osobná skúsenosť s duševným ochorením je rovnako hodnotná ako skúsenosť odborná. Pripravujeme prvé bezplatné kurzy pre každého! Ako zlepšiť starostlivosť a povedomie o duševnom zdraví? Predstavte si rozkvitnutú lúku. Vidíte jej pestrosť a rozmanitosť, cítite jej vôňu a vnímate jej farby. Je rovnaká ako všetky, ktoré Read more…

Pripravujeme školu zotavenia

Príležitostí na  využívanie odbornosti založenej na osobnej skúsenosti s duševným ochorením nie je v súčasnosti v našich končinách veľa. Ani rozmer vzájomnej podpory, inšpirácie, posilňovania a čerpania zo skúseností iných nie je v súčasnom systéme podpory v oblasti duševného zdravia dostatočne prítomný. Škola zotavenia (Recovery college) je v zahraničí rešpektovaným konceptom, ktorý tieto príležitosti ponúka. Sme preto Read more…

Zbierka Dni nezábudiek 2021

Tento rok je pre nás v mnohom prelomový. Okrem iného sme sa prvý krát ako organizácia zúčastnili zbierky Dni nezábudiek, do ktorej sme sa v minulosti veľakrát jednotlivo zapojili ako dobrovoľníci. Celonárodnú zbierku zvanú Dni nezábudiek organizuje Liga za duševné zdravie. Tohto roku to bolo už po 18. krát. Zbierka je teda Read more…

Podpora a sprevádzanie ,,Cestou“

Úloha sprevádzať V tejto službe chceme človeka sprevádzať. Sprevádzať ho na jeho ceste k zotaveniu, teda na jeho ceste žitia zmysluplných sociálnych rolí a nádeje plného života aj napriek duševnému ochoreniu, jeho dôsledkom a prejavom. Sprevádzať pre nás znamená nezameriavať sa na to, čo si myslíme že je pre človeka dôležité, ale na Read more…

Komunitný priestor ,,Napríklad“ – priestor, kde je miesto

Miesto na stretávanie sa, zdieľanie a realizáciu nápadov Komunitný priestor Napríklad je miesto, ktoré ponúka ľuďom so skúsenosťou s duševným ochorením priestor pre ich nápady, talenty, iniciatívu a podporu, ak ju na ich realizáciu potrebujú. Sám o sebe je tento priestor prázdny, náplň a zmysel mu dávajú ľudia, ktorí do neho svojimi nápadmi a aktivitou Read more…

Škola zotavenia- univerzita duševného zdravia

Škola zotavenia je v prvom rade školou, teda priestorom na vzdelávanie a zdieľanie skúseností. Svojim prostredím sa podobá na obyčajnú vysokú školu, teda nevytvárame v nej ďalšie zo špecifických (klinických) prostredí. V škole máme normálne triedy, študentov, lektorov, semester a kurzy. Školou zotavenia je preto, lebo je priestorom na zdieľanie skúseností peer lektorov (ľudí so Read more…