Pripravujeme školu zotavenia

Príležitostí na  využívanie odbornosti založenej na osobnej skúsenosti s duševným ochorením nie je v súčasnosti v našich končinách veľa. Ani rozmer vzájomnej podpory, inšpirácie, posilňovania a čerpania zo skúseností iných nie je v súčasnom systéme podpory v oblasti duševného zdravia dostatočne prítomný. Škola zotavenia (Recovery college) je v zahraničí rešpektovaným konceptom, ktorý tieto príležitosti ponúka. Sme preto Read more…