Zbierka Dni nezábudiek 2021

Tento rok je pre nás v mnohom prelomový. Okrem iného sme sa prvý krát ako organizácia zúčastnili zbierky Dni nezábudiek, do ktorej sme sa v minulosti veľakrát jednotlivo zapojili ako dobrovoľníci. Celonárodnú zbierku zvanú Dni nezábudiek organizuje Liga za duševné zdravie. Tohto roku to bolo už po 18. krát. Zbierka je teda Read more…