Podpora a sprevádzanie ,,Cestou“

Úloha sprevádzať V tejto službe chceme človeka sprevádzať. Sprevádzať ho na jeho ceste k zotaveniu, teda na jeho ceste žitia zmysluplných sociálnych rolí a nádeje plného života aj napriek duševnému ochoreniu, jeho dôsledkom a prejavom. Sprevádzať pre nás znamená nezameriavať sa na to, čo si myslíme že je pre človeka dôležité, ale na Read more…