Jedná sa o vzdelávací program pre ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením, ktorý čerpá zo skúseností ,,peer“ pracovníkov (odborný pracovník s vlastnou skúsenosťou s ochorením). Naučte sa lepšie porozumieť problémom duševného zdravia a získať kontrolu nad svojim životom.

Školy zotavenia v zahraničí fungujú už veľmi dlho. Obsahujú kurzy, ktoré vám dodajú odvahu a nádej. Prinášame ich i pre vás. Poďte spolu s nami porozumieť životu a duševnému ochoreniu. Poďte sa naučiť, ako sa vyrovnať s problémom, prekonať krízu a ako spokojne žiť i napriek príznakom, ktoré ochorenie prináša.

Aktuálne

Momentálne hľadáme pracovníkov, ktorí by sa spolu s nami podieľali na tvorbe Školy zotavenia. Hľadáme ľudí s osobnou skúsenosťou s duševným ochorením (ktorí sú, alebo chceli by pôsobiť ako peer pracovníci), ako i ľudí s odbornou skúsenosťou – psychológov, psychiatrov, sociálnych pracovníkov, zdravotné sestry, či iné pomáhajúce profesie v oblasti

Viac informácii o pracovnom mieste nájdete tu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.