Príležitostí na  využívanie odbornosti založenej na osobnej skúsenosti s duševným ochorením nie je v súčasnosti v našich končinách veľa. Ani rozmer vzájomnej podpory, inšpirácie, posilňovania a čerpania zo skúseností iných nie je v súčasnom systéme podpory v oblasti duševného zdravia dostatočne prítomný.

Škola zotavenia (Recovery college) je v zahraničí rešpektovaným konceptom, ktorý tieto príležitosti ponúka. Sme preto veľmi radi, že tento koncept môžeme priniesť na Slovensko. O slovenskej Škole zotavenia na tomto mieste píšeme v čase, keď ešte neexistuje. Trúfalosť, ale súčasne príležitosť zdieľať, ako o nej uvažujeme a prečo (a ako) ju plánujeme založiť.

Škola zotavenia je priestorom na zdieľanie skúseností peer lektorov (ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením) a prináša študentom Školy inšpiráciu, zručnosti a posilnenie potrebné pre to, aby sa mohli stať tvorcami ich vlastného zotavenia (príbehu vyrovnávania sa s duševným ochorením a jeho dôsledkami s nádejou, že mať pekný život je možné aj napriek ochoreniu a vlastnej zraniteľnosti).

Jedným z najdôležitejších princípov konceptu Školy zotavenia je princíp koprodukcie. Jej kurzy, programy a smerovanie sú vytvárané spoločne s peer lektormi. Znamená to, že do chodu Školy budú zapájaní ľudia so skúsenosťou s duševným ochorením. Zapojení budú prípravou tém, obsahu a formátov kurzov a neskôr aktívne do ich realizácie v roliach peer lektorov. 

Záleží nám na tom, aby sme princíp koprodukcie žili od úplného začiatku príbehu Školy zotavenia. Našim najbližším krokom preto bude pozvať do spolupráce ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením a pripravovať Školu zotavenia od začiatku spoločne. Ako prvé nás čaká spoločné učenie sa od skúsenejších, aby sme vykročili tou správnou cestou. 

Máme predstavu, že nechceme byť ďalšou organizáciou, ktorá robí veci „pre nich“ a ktorej podpora je založená na skúsenosti odborníkov. Ale organizáciou, v ktorej veci vznikajú spoločne a ktorej podpora čerpá zo skúsenosti ľudí, ktorých sprevádzame.

Tak sme sa rozhodli to skúsiť.

Školu zotavenia v slovenských podmienkach nevieme zaradiť do žiadneho z existujúcich „šuplíkov“. Nepatrí do sociálnych služieb, nepatrí do zdravotníctva, ani do kultúry ani školstva. Na prvý pohľad celkom veľká prekážka.

Na druhý pohľad je to však veľká príležitosť vybudovať ju slobodne, dôsledne podľa princípov a bez kompromisov, ktoré by jej zaradenie do niektorého zo šuplíkov prinieslo. V tejto súvislosti nám padlo veľmi vhod, že sme sa mohli uchádzať o podporu v grantovej výzve ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zameranej na zavedenie nových nástrojov v rámci sociálnej práce. A podarilo sa nám grant dostať. Chceme preto vytvoriť školu zotavenia práve na princípe participácie, aby nebola ďalším zo špecifických (klinických) prostredí. Ale aby bola obyčajnou školou, v ktorej ste študentom alebo lektorom, nie pacientom alebo klientom. Aby bola prostredím, v ktorom máte príležitosť dávať a inšpirovať, prostredím v ktorom má vaša skúsenosť význam a váhu.

Sme na začiatku dôležitého príbehu a tešíme sa na to, čo prinesie.

Budeme radi, ak nám budete držať palce (a prípadne sa k nám aj pridáte).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


0 Comments

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *