Občianske združenie Nájdi sa!

IČO: 53249771

DIČ:  2121319970

Tel. č.: 0911 192 500

E-mail: info@oznajdisa.sk

Sídlo organizácie: Sološnická 345/5, 84104 Bratislava-Karlova Ves 

Bankové spojenie: FIO banka  

            IBAN: SK68 8330 0000 0028 0186 2590