Škola zotavenia je v prvom rade školou, teda priestorom na vzdelávanie a zdieľanie skúseností. Svojim prostredím sa podobá na obyčajnú vysokú školu, teda nevytvárame v nej ďalšie zo špecifických (klinických) prostredí. V škole máme normálne triedy, študentov, lektorov, semester a kurzy.

Školou zotavenia je preto, lebo je priestorom na zdieľanie skúseností peer lektorov (ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením). Prepája ich so zdieľaním skúseností odborníkov v oblasti duševného zdravia. Je založená predovšetkým na princípe zotavenia. Tento koncept podporuje človeka v žití zmysluplných sociálnych rolí a nádeje plného života aj napriek duševnému ochoreniu, jeho dôsledkom a prejavom. V škole zotavenia sa to deje predovšetkým vytváraním bezpečného prostredia, zameriavaním sa na silné stránky človeka a ich rozvíjanie, posilňovaním a uschopňovaním človeka. Deje sa tak aj prostredníctvom jazyka, ktorý v škole zotavenia používame. Nepoužívame stigmatizujúce výrazy a hanlivé pomenovania.

Škola duševného zdravia

Škola zotavenia prináša svojim študentom inšpiráciu, zručnosti a posilnenie potrebné pre to, aby mohli stať architektmi ich vlastného zotavenia. Tematické zameranie a formáty kurzov ponúkajú študentom možnosť lepšie spoznať dôležité aspekty života s duševným ochorením. A to tak vo vzťahu k okoliu, ako aj vo vzťahu k vnútornému a vlastnému prežívaniu tejto skúsenosti. Kurzy napríklad ponúknu študentom rôzne možnosti a techniky starostlivosti o seba. Budú mať za cieľ povzbudiť ich, aby úspešne zvládali svoje ochorenie a preberali kontrolu nad svojím životom.

Škola zotavenia je založená na princípe participácie – jej kurzy, programy a smerovanie je vytvárané spoločne s peer lektormi. Záleží nám na tom, aby bola otvoreným a interaktívnym priestorom, podporujúcim iniciatívu a zdieľanie skúseností. Nie len tých odborných, ale aj tých vlastných. Do chodu školy tak budú zapojení ľudia so skúsenosťou s duševným ochorením. A to prípravou tém a obsahov kurzov, ako aj aktívnym zapojením do ich realizácie v role peer lektorov. Škola tak podporuje žitie nových a aktívnych sociálnych rolí a využitie talentov a potenciálu aj pre tých, ktorí takýchto príležitostí v živote majú menej, než by si priali.

Škola zotavenia je pre všetkých. Bez rozdielu pohlavia, národnosti, náboženstva alebo sexuálnej orientácie. Je otvorená rovnako pre odborníkov, ako aj laikov, pre ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením,  pre ich blízkych, ako aj pre ľudí, ktorých téma duševného zdravia zaujíma. Učia sa spoločne a učia sa od seba navzájom.

Čosi k histórii

Prvé školy zotavenia sa objavili v USA v 90. rokoch minulého storočia a informovali o modeli, ktorý bol v posledných rokoch upravený a implementovaný na celom svete. Dnes existujú vo viac ako 20 krajinách vrátane ,,Školy zotavení“ v Českej republike – sme preto radi, že práve v kolegoch z českých škôl zotavenia máme oporu v našej snahe priniesť školu zotavenia na Slovensko.

Škola zotavenia má svoje dôležité miesto v systéme komunitnej podpory pre ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením a je priestorom, ktorý nie je sociálnou službou ani jej náhradou, nie je náhradou liečby a zdravotnej starostlivosti a nenahrádza ani štúdium na vysokých alebo stredných školách.


Máte otázky? Napíšte nám a radi vám všetko priblížime.


0 Comments

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *