Komunitný priestor ,,Napríklad“ – priestor, kde je miesto

Miesto na stretávanie sa, zdieľanie a realizáciu nápadov Komunitný priestor Napríklad je miesto, ktoré ponúka ľuďom so skúsenosťou s duševným ochorením priestor pre ich nápady, talenty, iniciatívu a podporu, ak ju na ich realizáciu potrebujú. Sám o sebe je tento priestor prázdny, náplň a zmysel mu dávajú ľudia, ktorí do neho svojimi nápadmi a aktivitou Read more…