Úloha sprevádzať

V tejto službe chceme človeka sprevádzať. Sprevádzať ho na jeho ceste k zotaveniu, teda na jeho ceste žitia zmysluplných sociálnych rolí a nádeje plného života aj napriek duševnému ochoreniu, jeho dôsledkom a prejavom.

Sprevádzať pre nás znamená nezameriavať sa na to, čo si myslíme že je pre človeka dôležité, ale na to, čo človek považuje sám za pre seba dôležité – na to, čo si praje. Lebo do cesty za potrebami druhého vkladáme našu energiu a motiváciu, kým na ceste za svojím prianím je človek poháňaný vlastnou energiou a motiváciou. Preto venujeme mimoriadnu pozornosť prianiam človeka v jednotlivých oblastiach jeho života (bývanie, práca, vzdelávanie, voľný čas, starostlivosť o seba, vzťahy a bezpečie).

Sprevádzať človeka na jeho ceste pre nás znamená byť prítomný. Nenakresliť cestu za neho, akokoľvek by bola tá naša bezpečnejšia, rýchlejšia, známejšia alebo efektívnejšia. Znamená to nevkladať do sprevádzania vlastné vzorce práce, ale byť tu pre druhého a byť pripravený rešpektovať jeho predstavu a cestu. Proces plánovania, jeho tempo a jednotlivé kroky nechávame preto v rukách človeka, ktorého sprevádzame. 

Sprevádzať pre nás znamená nepredpokladať, že naše skúsenosti sú hodnotnejšie ako skúsenosti človeka, ktorého sprevádzame. Znamená to, že vo vzťahu s človekom nie sme v pozícii experta. Našu spoluprácu nestaviame na našich silných stránkach, ale na jeho silných stránkach. Preto pomáhame človeku jeho silné stránky a zdroje objavovať a pomenovať. Tak tie, z ktorých ťažil v minulosti, ako aj tie, z ktorých ťaží alebo môže ťažiť v súčasnosti. 

Sprevádzať znamená tiež nesedieť v kancelárii, ale sprevádzať človeka tam, kde to sám vníma ako dôležité. Preto je naša služba terénna a sprevádzame človeka v domácnosti, v obchode, na úrade, alebo aj počas hospitalizácie. 


Táto služba je poskytovaná ako registrovaná sociálna služba podpora samostatného bývania. Služby  sú poskytované v súlade s metodikou CARe (Komplexný prístup v psychosociálnej rehabilitácii).


Máte otázky? Napíšte nám a radi vám všetko priblížime.


0 Comments

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *